shi

51 tekstów – auto­rem jest shi.

głupi ci co mądrzej­si od Ciebie. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 21 września 2010, 14:51

nikt nie zaz­na cier­pienia, dopóki raz nie przeżył miłości. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 11 czerwca 2010, 12:02

cza­sem Ty jes­teś dla siebie swoim naj­lep­szym przyjacielem. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 20 maja 2010, 23:33

lu­bie jak pachniesz, chciala­bym złapać trochę two­jego za­pachu do bu­teleczki i ot­wierać ją, i czuć, że jes­teś blis­ko mnie .. 

myśl
zebrała 56 fiszek • 16 maja 2010, 21:22

reani­mac­ja wspomnień. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 10 maja 2010, 20:01

przy­jaciele dla mnie jak za­paso­we serce. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 9 maja 2010, 19:24

Noc - choć zaw­sze ta sa­ma, cu­dow­na jak nig­dy . 

myśl
zebrała 27 fiszek • 28 kwietnia 2010, 17:54

której ko­lej­nej złamiesz ser­ce ? 

myśl
zebrała 21 fiszek • 19 kwietnia 2010, 22:11

zno­wu myślisz tak jak ja. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 17 kwietnia 2010, 10:34

on nie umie kochać, tyl­ko dob­rze gra. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 11 kwietnia 2010, 13:04
shi

Wszystko i nic.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

shi

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność